top of page

TAK DZIAŁAMY

Etap I

Przeprowadzamy pogłębiony wywiad i dokładny opis stanowisk pracy równolegle z analizą źródeł pozyskania pracowników.

Etap II

Przedstawiamy CV potencjalnych Kandydatów do Twojej akceptacji.

Etap III

Legalizujemy pobyt i możliwość pracy w Polsce wybranych kandydatów.

Etap IV

Sprowadzamy wybranych kandydatów i pomagamy w przyspieszeniu procesu adaptacji w nowym miejscu pracy.

bottom of page